THE
PORTFOLIO
TOKOPEDIA GYM
Site: Ciputra World 2 - Tokopedia Tower 51st Floor